ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

Πώς έγινε τόσο δημοφιλής η μεταμόσχευση μαλλιών και τι συνέβαλε στην εξάπλωση των παράνομων κλινικών;

Η δημοτικότητα της μεταμόσχευσης μαλλιών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καινοτομία και την έρευνα των ιατρών μελών της ISHRS τα οποία για δεκαετίες ανέπτυξαν και βελτίωσαν μια χειρουργική τεχνική γνωστή ως μεταμόσχευση τριχοθυλακίων FUT (Follicular Unit Transplantation). Όταν εκτελεστεί σωστά αυτή η χειρουργική επέμβαση, είναι ασφαλής, αποτελεσματική και μπορεί να αναστρέψει την εικόνα της τριχόπτωσης και να παρουσιάσει φυσικά αποτελέσματα όχι μόνο στους ασθενείς με ανδρογενετική αλωπεκία (ΑΑ), γνωστή ως ανδρική φαλάκρα, αλλά και σε άλλες μορφές τριχόπτωσης.

Αυτή η προηγμένη μέθοδος συλλογής τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή, περιλαμβάνει την αφαίρεση μιας γραμμικής λωρίδας από το πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής. Αυτή η γραμμική εκτομή απαιτεί μια ομάδα άρτια εκπαιδευμένων νοσηλευτών ώστε να απομονώσουν προσεκτικά τα μοσχεύματα (τις φυσικές τριχοθυλακιακές μονάδες) από αυτόν τον ενιαίο ιστό με τη βοήθεια ειδικών μικροσκοπίων. Τα μικροσκοπικά φυσικά τριχοθυλάκια στη συνέχεια επαναδιανέμονται και τοποθετούνται στις μικροσκοπικές υποδοχές της λήπτριας περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η εικόνα κάλυψης στις αραιωμένες περιοχές. Εφόσον τα μοσχεύματα είναι αρκετά και τοποθετηθούν όσο το δυνατόν πιο κοντά το ένα στο άλλο, το μάτι αντιλαμβάνεται αυτή την πυκνότητα σχεδόν ίδια με την αρχική πυκνότητα των μαλλιών.

Η μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUT συλλέγει μοσχεύματα από τα πυκνότερα σημεία της δότριας περιοχής που βρίσκονται στο πίσω και πλαϊνό μέρος του κεφαλιού – περιοχές που είναι λιγότερο πιθανό να επηρεαστούν από την κληρονομική τριχόπτωση που σχετίζεται με ανδρογενετική αλωπεκία (AA) και που εμφανίζεται με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, απαιτεί ο γιατρός να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί νυστέρι, να κατέχει καλά την ανατομία του τριχωτού της κεφαλής και να γνωρίζει τις θεμελιώδεις αρχές του ράμματος. Τέλος, η τεχνική FUT αφήνει μια γραμμική ουλή, που κρύβεται εύκολα από τα υπερκείμενα μαλλιά. Υπάρχει όμως η πιθανότητα διεύρυνσης της ουλής, κάτι που περιορίζει τους ασθενείς στο να κουρεύουν τα μαλλιά τους πάρα πολύ κοντά.

Αυτή η τεχνική συλλογής τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή καθιστά την παλαιότερη τεχνική με τα μεγάλα κυλινδρικά πολυμοσχεύματα (τα μαλλιά της κούκλας) παρωχημένη. Η ομάδα των νοσηλευτών πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένη να χειρίζεται τα μοσχεύματα, χωρίς να τους προκαλεί μηχανικές βλάβες ή να τα καταστρέφει κατά τη διαδικασία της παρασκευής τους. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των τριχοθυλακίων στις συνεδρίες μεταμόσχευσης μαλλιών, τόσο οι ιατροί εκπαιδεύουν όλο και περισσότερα άτομα στην τοποθέτηση των μοσχευμάτων με σκοπό να βελτιώσουν την απόδοση και να εξοικονομήσουν χρόνο στη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών.

Δυστυχώς, όταν μερικοί ιατροί επιτρέπουν σε ανειδίκευτο προσωπικό να κάνουν χειρουργικές πράξεις, ή να εκτελούν μόνοι τους κάποια βήματα της μεταμόσχευσης μαλλιών, όπως είναι η δημιουργία υποδοχών στη λήπτρια περιοχή -υποστηρίζοντας ότι  η βελόνα δεν δημιουργεί τομή- έρχονται ένα βήμα πιο κοντά στο να επιτρέψουν σε μη ιατρούς και ανειδίκευτο προσωπικό:

  1. να λειτουργήσουν εκτός του πεδίου της άδειας άσκησης του επαγγέλματός τους και
  2. να γίνουν συμμέτοχοι σε μία απάτη, εν ριπή οφθαλμού, παριστάνοντας τους χειρουργούς μεταμόσχευσης μαλλιών.

Οι ενσυνείδητοι βοηθοί αντιλαμβάνονται ότι βοηθούν τους χειρουργούς τους και κατανοούν ότι δεν έχουν την ιατρική άδεια να αναλαμβάνουν μόνοι τους εξ ολοκλήρου ιατρικές πράξεις. Ωστόσο, ορισμένοι εκπαιδευμένοι βοηθοί αποφάσισαν να αξιοποιήσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους και να συνεργαστούν ανεξάρτητα με ιατρούς και κυρίως με όσους δεν ξέρουν να κάνουν οι ίδιοι μεταμοσχεύσεις μαλλιών.

Αυτή η τελευταία περίπτωση παραβιάζει την ιατρική δεοντολογία και τους ιατρικούς κανονισμούς για επαυξημένες αρμοδιότητες. Σύμφωνα με αυτούς, ένας ιατρός πρέπει να είναι εξειδικευμένος και πλήρως καταρτισμένος για οποιαδήποτε διαδικασία αναθέτει ή επιβλέπει. Η λανθασμένη ή υπερβάλλουσα ανάθεση αρμοδιοτήτων σε τρίτους δημιουργεί τα θεμέλια για την ανάπτυξη των παράνομων κλινικών – όπου μη–ιατροί και ανειδίκευτο προσωπικό χωρίς καμία ιατρική εκπαίδευση, χωρίς να ανήκουν σε κάποια ιατρική ειδικότητα ή σε οποιονδήποτε άλλο τομέα της υγείας, παρακάμπτουν τις νόμιμες άδειες άσκησης επαγγέλματος και τα κανονιστικά πρότυπα που επιβάλλονται από τους νόμους και τους κανονισμούς που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των ασθενών. Το μόνο «εμπόδιο» είναι ότι είναι απαραίτητος ένας ιατρός για την αφαίρεση του μοσχεύματος από τη δότρια περιοχή επειδή απαιτεί νυστέρι και σύγκλιση της περιοχής με ράμμα. Αυτός ο σκόπελος παρακάμφθηκε με την ανάπτυξη μιας διαφορετικής χειρουργικής τεχνικής για τη συλλογή των τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή, η οποία σήμερα είναι γνωστή ως FUE- εκτομή τριχοθυλακιακών μονάδων (Follicular Unit Excision), παλαιότερα γνωστή ως εξαγωγή τριχοθυλακιακών μονάδων.

Πώς η εξέλιξη της FUE ευνόησε τις παράνομες κλινικές μεταμόσχευσης μαλλιών;

Πριν από περίπου μια δεκαετία, μια «νέα» τεχνική άρχισε να γίνεται δημοφιλής, η οποία σήμερα ονομάζεται FUE (follicular unit excision=εκτομή τριχοθυλακιακών μονάδων). Για την εκτομή των μεμονωμένων τριχοθυλακιακών μονάδων χρησιμοποιείται 1 micro punch μεγέθους 1 mm ή και μικρότερο. Μπορεί να μην απαιτείται η χρήση νυστεριού ή ράμματος, αλλά στην πραγματικότητα η ουλή που δημιουργείται είναι μεγαλύτερη σε έκταση αθροιστικά, αφού δημιουργούνται χιλιάδες μικροσκοπικές οπές πλήρους πάχους στο τριχωτό της κεφαλής, ανάλογα με τον αριθμό των μοσχευμάτων που απαιτούνται για μια δεδομένη χειρουργική επέμβαση.

Έχει γίνει αποδεκτή ως «ελάχιστα επεμβατική» επειδή δεν δημιουργείται μια μεγάλη και ενιαία ελλειψοειδής ανοιχτή πληγή κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Επειδή δεν απαιτεί γνώση της χρήσης νυστεριού ή εμπειρία στο ράμμα – είναι ευκολότερο για τους μη-ιατρούς και για όσους ασχολούνται με το μάρκετινγκ να υποστηρίξουν ότι δεν είναι «χειρουργική επέμβαση». Αυτό, φυσικά, δεν είναι αλήθεια. Τομές πλήρους πάχους στο τριχωτό της κεφαλής για εκτομή των μοσχευμάτων, είναι χειρουργική επέμβαση.

Η απαίτηση για χορήγηση τοπικής αναισθησίας σε μεγάλες περιοχές του τριχωτού της κεφαλής, η μεγάλη διάρκεια της επέμβασης που συνήθως υπερβαίνει τις 4 ώρες, καθώς και η ανάγκη για προσεκτική λήψη ιατρικών αποφάσεων σχετικά με το πόσα τριχοθυλάκια μπορούν να εκριζωθούν ανά τετραγωνικό εκατοστό, καθιστά σαφώς την FUE μια χειρουργική επέμβαση που απαιτεί ιατρική εμπειρία για να εκτελεστεί με ασφάλεια και σωστά. Παρ ‘όλα αυτά, η τεχνική FUE με τη χρήση των micro punch διευκολύνει ορισμένους γιατρούς, που δεν επιθυμούν να μάθουν αυτήν την τεχνική, ή που δεν μπορούν να την εκτελέσουν, να αποφασίσουν να την αναθέσουν σε ανειδίκευτο προσωπικό.

Ορισμένοι ιατροί ενθαρρύνονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους με επιχειρηματίες με τη βούληση να εκχωρήσουν σκόπιμα τη μεταμόσχευση μαλλιών σε μη-ιατρούς και ανειδίκευτο προσωπικό. Επιτρέποντας στα άτομα αυτά να κάνουν μεταμοσχεύσεις μαλλιών σε πολλούς ασθενείς ταυτόχρονα, μεγιστοποιούν το κέρδος τους. Σε ορισμένα μέρη, αυτή η ανοχή στο να επιτρέπεται σε μη-ιατρούς και ανειδίκευτο προσωπικό να εκτελούν τέτοιες επεμβάσεις, ακόμη και υπό την επίβλεψη κάποιου ιατρού, δημιουργεί την ψευδή πεποίθηση ότι ακόμα και κοινοί άνθρωποι, χωρίς καμία απολύτως εκπαίδευση μπορούν να αναλάβουν τέτοια χειρουργεία, είτε χρησιμοποιώντας το όνομα και την άδεια ενός ιατρού, ή ακόμα χωρίς καμία απολύτως άδεια!

Παράνομες κλινικές μεταμόσχευσης μαλλιών υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες. Το πόσο καλά διασφαλίζεται η ασφάλειας των καταναλωτών για οποιαδήποτε αγαθά και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των ιατρικών υπηρεσιών, αυτό εξαρτάται από τη βαρύτητα που δίνει η κάθε χώρα και το κράτος στην διασφάλιση του κοινού συμφέροντος. Ορισμένες κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές εθελοτυφλούν και δεν λαμβάνουν υπόψιν τους παραπάνω κινδύνους ασφάλειας των ασθενών.

Εάν η μεταμόσχευση μαλλιών σε μια παράνομη κλινική είναι φθηνότερη, γιατί πρέπει να ανησυχούν οι ασθενείς;

Οι ασθενείς πρέπει να ανησυχούν για το τι μπορεί να χάσουν ή τους κινδύνους που διατρέχουν σε μια τέτοια κλινική. Η επιλογή μιας παράνομης κλινικής μεταμόσχευσης μαλλιών δεν συγκρίνεται με την αγορά ενός φθηνού προϊόντος «μαϊμού». Η ιατρική περίθαλψη και οι ιατρικοί κίνδυνοι είναι πολύ διαφορετικοί από την αγορά μιας τσάντας, παπουτσιών ή ενός ζευγαριού γυαλιών ηλίου. Αυτά τα αντικείμενα είναι αναλώσιμα και εάν η ποιότητα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ενός καταναλωτή, δεν υπάρχει καμία μακροπρόθεσμη συνέπεια της κακής επιλογής. Οι συνέπειες μιας κακής χειρουργικής μεταμόσχευσης μαλλιών μπορεί να ποικίλουν από μικρές έως σοβαρές, ακόμη και απειλητικές για τη ζωή και μπορεί να διαρκέσουν μια ζωή.

Η αλήθεια είναι ότι οι εκπτώσεις στα ιατρικά πρότυπα ασφαλείας στις επεμβάσεις χειρουργείου μειώνεται και το κόστος της επέμβασης. Οι ασθενείς όμως πρέπει να γνωρίζουν ποιοι κανόνες ασφαλείας δεν ακολουθούνται για να είναι σε θέση να αποφασίσουν σωστά. Ας δούμε αναλυτικά λοιπόν από που προκύπτουν αυτές οι μειώσεις:

Πρώτα απ ‘όλα, το κόστος μειώνεται όταν αντικαθίστανται οι ιατροί από απλούς επαγγελματίες υγείας, το οποίο όμως είναι μια άκρως επικίνδυνη επιλογή για πολλούς λόγους. Αρχικά, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης και της διάγνωσης της αιτίας της τριχόπτωσης, η απουσία ενός έμπειρου ιατρού εξαλείφει την ευκαιρία του ασθενή με ιατρικά αναστρέψιμη αιτία τριχόπτωσης να θεραπευτεί με κάποια αγωγή και να αποφύγει την χειρουργικής επέμβασης. Επίσης ασθενείς που δεν είναι κατάλληλοι για μεταμόσχευση μαλλιών- π.χ., με πολύ αραιή δότρια περιοχή – θα το μάθουν αφού έχουν ξοδέψουν χρήματα σε μια περιττή, ανεπαρκή και αποτυχημένη μεταμόσχευση μαλλιών.

Η υποστήριξη των παράνομων κλινικών μεταμόσχευσης μαλλιών με τους μη-ιατρούς και το ανειδίκευτο προσωπικό, παρακάμπτει τους ιατρικούς συλλόγους που παρέχουν εποπτεία και μπορούν να αναστείλουν ή να ανακαλέσουν την άδεια για ιατρούς που βλάπτουν ασθενείς.

Η επιλογή μιας τέτοιας παράνομης κλινικής εξαφανίζει τη δυνατότητα αποζημίωσης του ασθενούς σε περίπτωση ιατρικού λάθους, διότι οι κλινικές αυτές απασχολούν μη-ιατρούς που δεν είναι ασφαλισμένοι και δεν υπόκεινται στο παραπάνω μέτρο. Στην περίπτωση του «ιατρού – βιτρίνα» πιθανότατα θα πει ψέματα για αυτήν την ακατάλληλη ανάθεση για να μπορέσει να τον καλύψει η ασφάλεια. Αυτή η εξαπάτηση που αφορά τη φροντίδα των ασθενών είναι άκρως αντιδεοντολογική.

Οι παράνομες κλινικές που δεν απασχολούν ιατρούς και έχουν μόνο ανειδίκευτο προσωπικό είναι πολύ πιθανό να μην αναλαμβάνουν το κόστος των απαιτούμενων διαδικασιών χωροταξίας και ειδικών μέτρων απολύμανσης, οι οποίες, στις νόμιμες κλινικές, μειώνουν τους κινδύνους μόλυνσης. Σε αυτές τις κλινικές, ίσως το πιο επικίνδυνο μέτρο για τη μείωση του κόστους είναι η παραβίαση του κανονισμού που απαγορεύει την ταυτόχρονη χειρουργική επέμβαση δύο ή περισσοτέρων ατόμων στον ίδιο χώρο, ώστε να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση από ασθένειες που μεταδίδονται με το αίμα όπως ο HIV, η ηπατίτιδα C ή η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια (ασθένεια τρελών αγελάδων) – για να αναφέρουμε μερικά. Υπάρχουν αναφορές για κλινικές, γνωστές ως «hair farms», με ασθενείς να υποβάλλονται ταυτόχρονα σε μεταμόσχευση μαλλιών, ο ένας δίπλα στον άλλον, με τον κίνδυνο διασταυρούμενης μόλυνσης να είναι τεράστιος. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, δυστυχώς αυτές οι λοιμώξεις συνήθως δεν διαγιγνώσκονται για χρόνια, ενώ μεταδίδονται και σε μελλοντικούς σεξουαλικούς συντρόφους.

Οι παράνομες κλινικές δεν προβλέπουν επίσης το κόστος της μετεγχειρητικής παρακολούθησης από έναν ιατρού για τη διαχείριση των τυχών προβλημάτων, εάν κάτι πάει στραβά. Σε αυτόν τον  ιστότοπο μπορείτε να δείτε τις μαρτυρίες πολλών ασθενών που έχουν δυστυχώς εμπειρία από το τι μπορεί να πάει στραβά στη μεταμόσχευση μαλλιών σε μια παράνομη κλινική.

Γιατί οι ιατρικοί σύλλογοι και οι κρατικοί φορείς δεν κάνουν κάτι για τις επικίνδυνες παράνομες κλινικές;

Η ISHRS είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός αλλά δεν είναι ρυθμιστική αρχή. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με το ότι μη-ιατροί και ανειδίκευτο προσωπικό εκτελούν μεταμοσχεύσεις μαλλιών εν γνώσει των ρυθμιστικών αρχών διαφόρων χωρών.

Ωστόσο, συχνά συμβαίνει τα παράπονα των ασθενών να εισακούγονται περισσότερο από τα παράπονα των ιατρών. Αλλά ακόμα και τώρα, που ο αριθμός των καταγγελιών των ασθενών που έπεσαν θύματα των παράνομων κλινικών αυξάνεται, η αυστηρότητα των κυρώσεων που επιβάλλονται από τις ρυθμιστικές αρχές, καθορίζεται από το πόσο χαλαρό ή αυστηρό είναι το νομοθετικό πλαίσιο που έχει κάθε κράτος.

Δυστυχώς, ορισμένες αρχές αλλά και νομοθέτες επηρεάζονται από «πιέσεις ή προβληματισμούς» που, περιέργως, τους ωθούν στο να μην θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των ασθενών. Στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο οι μηνύσεις κατά ιατρών που ανέθεσαν τη χειρουργική επέμβαση ασθενών σε μη-ιατρούς συνεχώς αυξάνονται και παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Και καθώς αυτές οι απάτες και οι δόλιες πρακτικές αποκτούν περισσότερη δημοσιότητα και φτάνουν στις αρμόδιες αρχές, υπάρχει ελπίδα να επαναξιολογηθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο που προστατεύει τους ασθενείς.

Πώς μπορούν οι ασθενείς να καταλάβουν ότι προσεγγίζονται από μια παράνομη κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών;

Ένα άτομο που ασχολείται με το διαδικτυακό μάρκετινγκ για μια παράνομη κλινική μπορεί να πει το οτιδήποτε για να δελεάσει έναν ασθενή. Η καλύτερη απόδειξη ότι έχετε βρει έναν πραγματικό γιατρό είναι πρώτα απ’ όλα να επαληθεύσετε τα στοιχεία του με τον οικείο ιατρικό σύλλογο και να δείτε αν είναι εγγεγραμμένος σε αυτόν. Ο ιστότοπος της ISHRS μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ασθενείς να επιβεβαιώσουν το όνομα και τη διεύθυνση ενός πολυδιαφημισμένου ιατρού στην παγκόσμια βάση δεδομένων “Find a doctor” σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ιατροί –μέλη, που είναι «Fellows» της ISHRS έχουν κερδίσει αυτόν τον τίτλο αναγνώρισης ως μακροχρόνια μέλη της οργάνωσης με συνεχή παρουσία στα ετήσια συνέδρια και τα workshops, συμβάλλοντας στην εκπαίδευση μέσω διαλέξεων και δημοσιεύσεων και γενικά αποδεικνύοντας τη δέσμευσή τους για συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών. Εάν δεν έχετε κοντά σας κάποιο μέλος της ISHRS που να είναι “Fellow”, μπορείτε να ζητήσετε τα διαπιστευτήρια της εκπαίδευσης του εν λόγω ιατρού στη μεταμόσχευση μαλλιών, την παρακολούθηση workshops και, τέλος, αναζητήστε φωτογραφίες πριν και μετά από πραγματικά περιστατικά μεταμόσχευσης μαλλιών από αυτόν τον ιατρό.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε όταν αποφασίζετε να κάνετε μεταμόσχευση μαλλιών με συγκεκριμένο ιατρό ή κλινική για να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις παράνομες κλινικές.

  1. Επικοινωνήστε με τον οικείο ιατρικό σύλλογο για να δείτε αν πράγματι ο συγκεκριμένος ιατρός είναι ιατρός με ειδικότητα και έχει άδεια εξάσκησης επαγγέλματός για την περιφέρεια που εποπτεύει ο οικείος ιατρικός σύλλογος.
  • Δείτε πως είναι εμφανισιακά ο ιατρός σας, μάθετε ποια είναι η εμπειρία του και η εκπαίδευσή τους στη μεταμόσχευση μαλλιών, ελέγξτε πολλές φωτογραφίες «πριν & μετά» ασθενών του και σιγουρευτείτε ότι πρόκειται για πραγματικά περιστατικά και δεν είναι απλά αγορασμένες φωτογραφίες. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι μόνο ο συγκεκριμένος χειρουργός, ή κάποιος άλλος εξειδικευμένος ιατρός, που έχει ορίσει ο ιατρός σας και κατόπιν της δικής σας συγκατάθεσης, επιτρέπεται να κάνει τομές / εκτομές στο τριχωτό της κεφαλής ή του σώματός σας.
  • Ρωτήστε ποιος θα κάνει το σχεδιασμό στο hairline, ποιος θα επιβλέπει την τοποθέτηση των μοσχευμάτων και ποιος θα καθορίσει το αναισθητικό σχήμα που θα εφαρμοστεί. Όλες αυτές οι ενέργειες και οι αποφάσεις πρέπει να εκτελούνται και να λαμβάνονται από τον ιατρό σας ή από ένα άτομο που έχει και τις ιατρικές γνώσεις, αλλά και την άδεια να το κάνει και που λειτουργεί στο πλαίσιο του επαγγέλματός του.
  • Μάθετε πόσα περιστατικά μεταμόσχευσης μαλλιών θα εκτελούνται ταυτόχρονα με εσάς, υπό την επίβλεψη του ιατρού σας. Εάν είναι πολλά αυτά περιστατικά, τότε είναι πιθανό η επέμβαση να πραγματοποιηθεί από κάποιον άλλον και όχι από τον ιατρό σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ποιος είναι, αν έχει την απαιτούμενη άδεια για να αναλαμβάνει τέτοιες χειρουργικές επεμβάσεις, ποιος είναι ο βαθμός της ιατρικής ευθύνης και ποιος θα σας βοηθήσει εάν υπάρξουν δυσκολίες στη μετεγχειρητική σας πορεία.

Η επιλογή ενός ιατρού που είναι μέλος της ISHRS μου εξασφαλίζει ότι έχω απέναντι μου έναν ιατρό αδειοδοτημένο να κάνει μεταμοσχεύσεις μαλλιών;

Η ISHRS πρεσβεύει το «Οι Χειρουργοί κάνουν τις Χειρουργικές Επεμβάσεις» και απαιτεί από τα μέλη της να υπογράψουν μια κοινή συμφωνία για να βεβαιώσουν τη  σύμπλευση τους με το πρότυπο των βέλτιστων πρακτικών, όπου οι ιατροί ή άλλοι επαγγελματίες υγείας, λειτουργώντας πάντα σύμφωνα με την άδεια του επαγγέλματός τους, εκτελούν όλες τις χειρουργικές τομές και εκτομές. Η συμφωνία αυτή αποτελεί μια συμφωνία κυρίων και η ISHRS δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ένα μέλος που έχει υπογράψει τη δήλωση, την τηρεί και πρακτικά.

Ως μέτρο προστασίας οι ασθενείς ενθαρρύνονται να ρωτήσουν τον ιατρό τους ποιος θα αναλάβει την εκτομή των τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή και ποιος τη δημιουργία υποδοχών στη λήπτρια περιοχή. Επίσης ενθαρρύνονται να ρωτήσουν – εάν αυτοί που θα κάνουν τα βήματα αυτά δεν είναι ειδικευμένοι ιατροί- ποιά είναι η ιδιότητά τους, η επαγγελματική τους άδεια και οι πιστοποιήσεις τους.

Εάν ο ιατρός σας πει ότι θα αναθέσει τη μεταμόσχευση μαλλιών σε άλλο άτομο, αυτό θα πρέπει να είναι κάποιος αδειοδοτημένος επαγγελματίας υγείας που η νομοθεσία του κράτους στο οποίο βρίσκεστε το επιτρέπει. Εάν όμως έχει σκοπό να την αναθέσει σε κάποιον μη-ιατρό ή ανειδίκευτο προσωπικό θα πρέπει να αναζητήσετε εάν αυτό είναι νόμιμο στη χώρα σας. Εάν η ανάθεση είναι νόμιμη, τότε θα πρέπει να ζητήσετε αποδείξεις ότι ο ιατρός σας είναι εξειδικευμένος και διαθέτει επαρκή εμπειρία στη μεταμόσχευση μαλλιών για να αναθέσει και να μπορεί να επιβλέψει το άλλο άτομο που θα σας αναλάβει. Πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι ο ιατρός σας δεν χρησιμοποιεί ψεύτικες φωτογραφίες από εταιρείες ιατρικών μηχανημάτων ή αποτελέσματα άλλων ιατρών και ότι οποιοδήποτε αποτέλεσμα βλέπετε αντικατοπτρίζει τις δεξιότητες και τις ικανότητες του συγκεκριμένου ιατρού που έχετε επιλέξει