ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ISHRS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ISHRS

Η επίσημη θέση της Διεθνούς Οργάνωσης Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού ISHRS είναι ότι οποιαδήποτε διαδικασία περιλαμβάνει την τομή του δέρματος με σκοπό την αφαίρεση ιστού από το τριχωτό της κεφαλής ή από το σώμα, ή την προετοιμασία του τριχωτού της κεφαλής ή το σώμα για να δεχτεί τον ιστό (π.χ. εκτομή τριχοθυλακίων στην FUE, αφαίρεση strip στην FUT, δημιουργία υποδοχών στη λήπτρια περιοχή) με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης και της ρομποτικής, είναι μια χειρουργική επέμβαση. Τέτοιες διαδικασίες πρέπει να εκτελούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και αδειοδοτημένο ιατρό. Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην FUE για τη συγκομιδή των μοσχευμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των ρομποτικών εργαλείων, θεωρούνται προέκταση των χεριών του χειριστή τους. Δεδομένου αυτού όλοι οι χειριστές αυτών των εργαλείων πρέπει να είναι ειδικευμένοι ιατροί.

Οι ιατροί που εκτελούν μεταμοσχεύσεις μαλλιών πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επικαιροποιημένη γνώση στον τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών.

Η ISHRS υποστηρίζει ότι τα παρακάτω βήματα της μεταμόσχευσης μαλλιών, πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένους ιατρούς:
• Προ-επεμβατική διαγνωστική εξέταση και ενημέρωση του ασθενούς
• Σχεδιασμός της χειρουργικής πράξης της Μεταμόσχευσης Μαλλιών
• Eκτέλεση της χειρουργικής πράξης της Μεταμόσχευσης Μαλλιών που περιλαμβάνει: την εκτομή (τη συγκομιδή) των τριχοθυλακίων από τη δότρια περιοχή, σχεδιασμός του hairline, δημιουργία υποδοχών στη λήπτρια περιοχή και τη διαχείριση-αντιμετώπιση διαφόρων ιατρικών ζητημάτων ή πιθανών επιπλοκών- ανεπιθύμητων ενεργειών που μπορεί να προκύψουν
• Μετεπεμβατική φροντίδα
H ISHRS αποδέχεται την ανάθεση των παραπάνω βημάτων της διαδικασίας της μεταμόσχευσης μαλλιών ως εξής: Σε ορισμένες χώρες, διαπιστευμένοι επαγγελματικοί κλάδοι του τομέα της υγείας, για παράδειγμα, Βοηθοί ιατρών (Η.Π.Α.), Συνεργάτες ιατρών (Ηνωμένο Βασίλειο), Ειδικευμένοι Νοσηλευτές (ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο), Νοσηλευτές Χειρουργείου (Ηνωμένο Βασίλειο), έχουν επίσημη κρατική άδεια να διενεργούν ιατρικές και χειρουργικές πράξεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες υγείας είναι υπόλογοι στην αρχή αδειοδότησης τους για τυχόν παράβαση καθήκοντος. Σε αυτές τις χώρες, η ISHRS αναγνωρίζει ότι τα άτομα που ανήκουν στους συγκεκριμένους κλάδους υγείας εξασκούν νόμιμα το επάγγελμα τους και άρα αναγνωρίζονται και από την ISHRS, εφόσον ασκούν το επάγγελμα τους νόμιμα και υπό την επίβλεψη ενός αδειοδοτημένου ιατρού που εκτελεί χειρουργική αποκατάσταση τριχοθυλακίων και έχει την κατάλληλη εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επικαιροποιημένη γνώση στον τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών.
Η ISHRS θεωρεί ανέντιμο ένα άτομο να ταξιδεύει σε άλλες χώρες για να εκτελεί μεταμοσχεύσεις μαλλιών σε αυτές, χωρίς όμως να έχει την απαιτούμενη ισχύουσα ιατρική άδεια ή την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Η ISHRS επίσης θεωρεί ανέντιμο ορισμένοι ιατροί να εκπαιδεύουν άτομα που δεν ανήκουν στο χώρο της υγείας και δεν έχουν κάποια αντίστοιχη ειδικότητα, να εκτελούν μεταμοσχεύσεις μαλλιών.

Τα μέλη του ISHRS πρέπει να είναι σύμφωνα και να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας της ISHRS και τη Δήλωση της θέσης της ISHRS σχετικά με τα προσόντα που απαιτεί η χειρουργική αποκατάσταση τριχοθυλακίων. Οι παραβάτες θα υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις.

Πηγή: Board of Governors, 11/13/2019
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ;

Η μεταμόσχευση μαλλιών είναι μια παγκόσμια βιομηχανία που αποφέρει κέρδη 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το μέγεθος αυτού του αριθμού αποτελεί το ιδανικό κίνητρο για την ανάπτυξη των παράνομων κλινικών μεταμόσχευσης μαλλιών. Στις «κλινικές» αυτές, μη-ιατροί και ανειδίκευτο προσωπικό (και εκείνοι που τους προσλαμβάνουν), κερδίζουν εκτελώντας μεταμοσχεύσεις μαλλιών προσποιούμενοι τους χειρουργούς. Σε παγκόσμιο επίπεδο η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των ιατρών και η νόμιμη εξάσκηση της ιατρικής επιτρέπεται μόνο σε κατάλληλα εκπαιδευμένους, ειδικευμένους και αδειοδοτημένους ιατρούς οι οποίοι είναι και οι μόνοι αρμόδιοι να εκτελούν χειρουργικές επεμβάσεις. Αυτό όμως το πρότυπο που ουσιαστικά ισχύει για να προστατεύει τους ασθενείς, δεν εφαρμόζεται στη μεταμόσχευση μαλλιών.
Επιπλέον, ορισμένοι ασθενείς επιδίδονται σε ένα «κυνήγι» χαμηλότερης τιμής ή καλύτερης προσφοράς και αγνοούν πλήρως ότι επιλέγοντας μια παράνομη κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών λόγω χαμηλότερης τιμής, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους. Στην πιο επικίνδυνη εκδοχή για τους ασθενείς, μια τέτοια «κλινική» μπορεί να μην έχει καθόλου ιατρούς. Οι παράνομες κλινικές δελεάζουν μερικές φορές τους ασθενείς με εξωφρενικά χαμηλές τιμές – προσφέροντας όσα περισσότερα μοσχεύματα μπορούν σε μία πολύ χαμηλή τιμή. Παρακάτω, στην ενότητα με τις επιπλοκές για τους ασθενείς, φαίνεται πώς αυτή η φαινομενικά ελκυστική προσφορά μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή της δότριας περιοχής από την επιθετική και υπερβολική συγκομιδή.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το κόστος της μεταμόσχευσης μαλλιών ποικίλλει ανάλογα με την οικονομία της κάθε χώρας και το κόστος ζωής. Πρέπει, λοιπόν, να επισημάνουμε ότι οι χαμηλότερες τιμές που προσφέρονται από ορισμένες κλινικές ή ιατρούς σε μια συγκεκριμένη χώρα – περιοχή δεν τις κατατάσσουν απαραίτητα στις παράνομες κλινικές. Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους ασθενείς να γνωρίζουν ότι αυτό που φαίνεται ως «μεγάλη ευκαιρία» πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά για τα σημάδια εκείνα που προδίδουν τις παράνομες κλινικές μεταμόσχευσης μαλλιών με τους σχετικούς κινδύνους που κρύβουν. Για να μάθετε τους κινδύνους που κρύβουν οι παράνομες κλινικές μεταμόσχευσης μαλλιών συνεχίστε να διαβάζετε για το κρυμμένα κόστη, τις ανεπανόρθωτες βλάβες, τα αποτυχημένα αποτελέσματα και τους κινδύνους που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή κάποιου.

Όσοι ασχολούνται με το μάρκετινγκ των παράνομων κλινικών μεταμόσχευσης μαλλιών έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια ολόκληρη βιομηχανία, για να εξαπατούν τα άτομα με τριχόπτωση με παραπλανητικές διαφημίσεις. Για παράδειγμα, συχνά διαφημίζουν την παρουσία ενός έμπειρου ιατρού όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας ιατρός, ή παρουσιάζουν φωτογραφίες ασθενών πριν και μετά με εξαιρετικά αποτελέσματα … που όμως δεν είναι δικά τους περιστατικά.

Όταν κάποιος ασθενής θελήσει να καταγγείλει την αρνητική του εμπειρία από μια παράνομη κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών, οι πωλητές σε αυτές τις κλινικές δεν διστάζουν ακόμα και να του επιτεθούν διαδικτυακά. Όσοι ασχολούνται με τη διαφήμιση των παράνομων κλινικών, είναι διατεθειμένοι να διαφημίσουν οποιονδήποτε πληρώνει καλά, είτε είναι νόμιμος είτε όχι. Από τις χειρότερες καταγγελίες των παράνομων κλινικών είναι ότι πολλοί ασθενείς υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μαλλιών ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο – σαν να είναι μια γραμμή παραγωγής εργοστασίου – οι λεγόμενες hair farms. Όσον αφορά τους ασθενείς που έκαναν μεταμόσχευση μαλλιών σε μια τέτοια κλινική, όταν εμφανιστούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες και οι ασθενείς συνειδητοποιήσουν ότι εξαπατήθηκαν, συνήθως είτε βρίσκονται ήδη πολύ μακριά, είτε ντρέπονται να δημοσιοποιήσουν την ιστορία τους.

Ένα ακόμα είδος παράνομης κλινικής μεταμόσχευσης μαλλιών είναι εκείνο όπου οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών γίνονται από μη-ιατρούς και ανειδίκευτο προσωπικό. Αυτό συμβαίνει όταν ένας «ιατρός – βιτρίνα» που είτε γνωρίζει ελάχιστα από μεταμόσχευση μαλλιών, είτε είναι ένας καταξιωμένος ιατρός, αναθέτει τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών σε ανειδίκευτο προσωπικό για μεγαλύτερο κέρδος, ενώ θα μπορούσε να αναλάβει ο ίδιος τα περιστατικά αυτά, ή να τα αναθέσει σε αδειοδοτημένους ιατρούς, όπως επιτρέπεται και από το νόμο.

Οι μη-ιατροί και το ανειδίκευτο προσωπικό δεν υπάγονται σε κάποια ρυθμιστική αρχή. Σε ορισμένες μάλιστα κλινικές έχει αναφερθεί ότι ένας ιατρός περιδιαβαίνει στους διαδρόμους χαιρετίζοντας τους επισκέπτες, ενώ την ίδια στιγμή δεκάδες ασθενείς υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μαλλιών από άλλους. Οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτοί οι «ιατροί – βιτρίνα» παραπλανούν το κοινό, διαφημίζοντας τα διαπιστευτήριά τους, για να προσελκύσουν ασθενείς. Μπορεί ακόμη και να ενημερώσουν τους ασθενείς για τη μεταμόσχευση μαλλιών αλλά η συμμετοχή τους σε αυτή θα είναι ελάχιστη έως μηδενική.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασθενείς παραπονέθηκαν ότι ο ιατρός που περίμεναν να τους χειρουργήσει, απλά τους χαιρέτησε στην είσοδο, ενώ ανειδίκευτο προσωπικό ανέλαβε από την αρχή μέχρι το τέλος τη μεταμόσχευση μαλλιών τους. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο σε πολλές κλινικές στις Η.Π.Α.. Ένας χειρουργός, αγοράζει ένα τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα/εργαλείο για τη συγκομιδή των μοσχευμάτων από τη δότρια περιοχή. Προσελκύει ασθενείς διαφημίζοντας τα διαπιστευτήριά του, αλλά τελικά η μεταμόσχευση μαλλιών –το μεγαλύτερο μέρος της, αν όχι ολόκληρη – γίνεται από μη-ιατρούς.

Ως συμμέτοχος σε αυτόν τον τύπο «κλινικής» ο ιατρός θεωρείται συνεργός. Ανάλογα με τους ισχύοντες νόμους περί δικαιοδοσίας, παραβιάζει τους κανονισμούς σχετικά με την ιατρική αρμοδιότητα –δηλαδή, ότι πρέπει αυτός στον οποίο αναθέτει μια εργασία, να τη γνωρίζει άριστα. Αυτοί οι νόμοι ορίζουν συνήθως ότι μια εργασία ανατίθεται μόνο σε έμπειρο και αδειοδοτημένο ιατρικό επαγγελματία, ώστε να την εκτελέσει μέσα στα πλαίσια της ιατρικής του άδειας.

Αυτός ο τύπος ανάθεσης παραβιάζει επίσης το δικαίωμα του ασθενούς σε συγκατάθεση για την επέμβαση εάν ο γιατρός λάβει τη συγκατάθεση του ασθενούς πριν αναθέσει τη χειρουργική επέμβαση σε κάποιον άλλο.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η ασφάλεια του ασθενούς μπορεί να διακυβευθεί κατά τη χειρουργική επέμβαση σε κλινική που λειτουργεί εκτός των τυπικών, αποδεκτών, ιατρικών, κανονιστικών και δεοντολογικών οδηγιών.

Για περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό το θέμα, δείτε τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις παράνομες κλινικές μεταμόσχευσης μαλλιών.